The LUMI Supercomputer and its potential for Polish scientists - online conference

Europe/Warsaw
Description
/English version below/

Superkomputer LUMI i jego potencjał dla polskich naukowców

W dniu 20.10.2021 w godzinach 10.00-14.00 organizowana jest konferencja online prezentująca superkomputer LUMI, a także możliwości jego zastosowania.

Cele wydarzenia

Celem konferencji jest przedstawienie infrastruktury LUMI budowanej przez konsorcjum 10 państw, w tym Polski. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi:

 • miejsce LUMI w europejskiej inicjatywie EuroHPC JU,
 • budowa superkomputera i powiązanej infrastruktury,
 • oprogramowanie w środowisku przed-eksaskalowym,
 • naukowe wyzwania, na które będzie można odpowiedzieć dzięki LUMI,
 • projekty wytypowane do uruchomienia w fazie testowej,
 • wsparcie użytkownika.

Wśród prelegentów znajdą się między innymi: dyrektor LUMI - dr Pekka Manninen, zwycięzcy 1 etapu polskiego konkursu na pilotażowe granty obliczeniowe (CPU), oraz przedstawiciel LUMI User Support Group.

Superkomputer LUMI

Superkomputer LUMI został zainstalowany w centrum danych CSC w Kajaani w Finlandii. Konfiguracja LUMI została oparta na 64-rdzeniowych procesorach AMD EPYC oraz na procesorach graficznych (GPU) AMD Instinct. LUMI udostępni europejskiej nauce i gospodarce 552 PFlops mocy obliczeniowej, co odpowiada mocy 1,5 miliona nowoczesnych laptopów o dobrej konfiguracji, oraz 117 PB zasobów dyskowych, specjalizowane partycje i pakiety oprogramowania naukowego. Superkomputer w momencie pełnego uruchomienia będzie jedną z najszybszych maszyn świata. Stanie się również jedną z wiodących platform badawczych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Polscy naukowcy uzyskają dostęp do LUMI za pośrednictwem krajowej Infrastruktury PLGrid. Więcej informacji na temat polskich działań w ramach LUMI znajduje się na stronie: https://cyfronet.pl/lumi.

Uczestnictwo w konferencji

Konferencja ma charakter otwarty,  odbywa się zdalnie za pośrednictwem Zoom (zalecana instalacja oprogramowania).


Link do spotkania: https://cyfronet.zoom.us/j/99609221028Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomości e-mail z linkiem dla uczestników oraz przypomnienie o dacie i godzinie.

Szczegółowy program jest dostępny w zakładce Harmonogram.

Serdecznie zapraszamy!

The LUMI Supercomputer and its potential for Polish scientists

On October 20, 2021, from 10.00 to 14.00 (CEST, GMT+2),  an online conference is organized to present the LUMI supercomputer, as well as its possible applications.

The goals of the event

The main aim of the conference is to present the supercomputing infrastructure being built by the Consortium of 10 countries, including Poland. The topics covered include:

 • LUMI's place in the EuroHPC JU initiative,
 • construction of a supercomputer and related infrastructure,
 • software in a pre-exascale environment,
 • scientific challenges that can be answered thanks to LUMI,
 • projects selected to be launched in the test phase,
 • user support.

Among the speakers there are: LUMI director - Dr. Pekka Manninen, the winners of the 1st phase of the Polish Competition for Pilot Computing Grants (CPU) and a member of LUMI User Support Group.

The LUMI Supercomputer

The LUMI supercomputer has been deployed at the CSC data centre in Kajaani, Finland. It’s configuration has been based on 64-core AMD EPYC CPUs and AMD Instinct GPUs. LUMI will provide European science and the economy with 552 PFlops of computing power, the equivalent of 1.5 million modern well-configured laptops, and 117 PB of disk resources, specialized partitions and scientific software packages. When fully launched, the supercomputer will become one of the fastest supercomputers and also one of the leading research platforms using artificial intelligence methods of the world. Polish scientists will have access to LUMI via national PLGrid Infrastructure. More information on Polish activities under LUMI can be found at: https://cyfronet.pl/lumi.

Participation

The participation in the conference is open. The event takes place online via Zoom (software installation recommended). 


Participation link: https://cyfronet.zoom.us/j/99609221028


Please register below to receive an e-mail with the link and reminder about the hour and the date.

You're welcome!