Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023
from Wednesday, April 19, 2023 (2:30 PM) to Friday, April 21, 2023 (3:30 PM)