Apr 19 – 21, 2023
Zakopane
Europe/Warsaw timezone

Training: Effective Use of HPC in Research Utilizing Machine Learning

Apr 19, 2023, 3:00 PM
4h 30m

Speakers

Klemens Noga (ACK Cyfronet AGH) Maciej Wielgosz (ACK Cyfronet AGH) Marcin Pietroń (ACK Cyfronet AGH) Michał Karwatowski (ACK Cyfronet AGH) Szymon Mazurek (ACK Cyfronet AGH)

Description

Termin: środa 19 kwietnia 2023, 15:00-19:30,
z przerwą kawową po ok. 2 godzinach od rozpoczęcia.

Zagadnienia:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób planujących efektywne wykorzystanie zasobów Komputerów Dużej Mocy zainstalowanych w Cyfronecie do badań wykorzystujących uczenie maszynowe. Jest skierowane do użytkowników, którzy chcieliby jak najszybciej zdobyć praktyczną wiedzę pozwalającą na samodzielną pracę z własnymi zbiorami, przy wykorzystaniu najpopularniejszych dzisiaj narzędzi do eksploracji danych.
W ramach szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia programowania sieci neuronowych z wykorzystaniem języka Python. Szkolenie składać się będzie z trzech modułów:
1. Wprowadzenie teoretyczne, w którym krótko zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia.
2. Praktyczne ćwiczenia z przetwarzaniem obrazów za pomocą gotowych modeli sieci głębokich dla zagadnienia klasyfikacji obrazów.
3. Praktyczne wskazówki jak dostosować strategie uczenia maszynowego do zasobów HPC, w tym sposoby efektywnego ładowania danych, doboru parametrów treningu oraz rozpraszania uczenia. Dodatkowo zostanie pokazane wykorzystanie narzędzi MLOps w celu monitorowania efektywności obliczeń.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe problemy dotyczące uczenia maszynowego (np. przygotowanie danych, dobór algorytmów, podstawowe algorytmy, etc.). Część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatowej. Na zakończenie szkolenia przewidziane jest 30-60 min. zajęć indywidualnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wykonać ze wsparciem instruktorów mały projekt związany z tematyką poruszaną na szkoleniu.

Presentation materials

There are no materials yet.