Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023

Europe/Warsaw
Zakopane

Zakopane

Goszczyńskiego 24, Bel-Ami
Description

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023 organizowanej w Zakopanem w dniach 19-21 kwietnia 2023.

Informacje dla autorów


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi: Proceedings KU KDM'23.


Oświadczenia - obowiązkowe

Ze względu na publikację streszczeń w księdze abstraktów, autorzy są proszeni o podpisanie stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich do treści abstraktów: Pobierz treść oświadczenia w pliku PDF.

Prezentacje w trakcie konferencji

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim. Prelegenci będą mieć 15 min. na wygłoszenie swojej prezentacji.     
W przypadku dużej ilości nadesłanych referatów, część z nich może zostać zaprezentowana w formie plakatu + 3 min. prezentacja w trakcie specjalnej sesji plakatowej.

Pełne wersje artykułów i publikacje - opcjonalne

Plik PDF z pełnym tekstem referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. ang. i przesłać na adres kukdm@cyfronet.pl, do 22 maja 2023.     
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru prac do opublikowania, m.in. w wydawnictwach: COMPUTER SCIENCE (40 pkt. MEiN) lub COMPUTING AND INFORMATICS (IF=0.496).     
Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy następnie przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.

Informacje dla autorów są dostępne do pobrania w postaci pliku PDF na dole niniejszej strony.

Opłata konferencyjna

Zależy od daty przyjazdu do Zakopanego i wynosi:

 • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 600 zł brutto
 • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 800 zł brutto

Uwaga: Opłata konferencyjna dla pracowników AGH nie zawiera podatku VAT i wynosi:

 • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 490 zł
 • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 650 zł

Opłata obejmuje: udział w obradach i szkoleniu, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 lub 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem).


Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
właściciel konta: ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
bank: Pekao S.A., ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
nr rachunku: PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
swift: PKOPPLPW
tytułem: udział w KUKDM'23, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Terminy

Przed konferencją:

 • Do 10 marca 2023 — prześlij nam streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków) 
 • Do 22 marca 2023 — otrzymasz decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia
 • Do 5 kwietnia 2023 — zarejestruj się jako uczestnik w konferencji 

Po konferencji: 

 • Do 22 maja 2023 — możesz dostarczyć pełną wersję referatu w j. ang.

Program wydarzenia

19 kwietnia (środa) organizowane jest szkolenie "Efektywne wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy w badaniach przy użyciu uczenia maszynowego". Szczegóły na tej podstronie.

Aktualizowany program całego wydarzenia jest dostępny w zakładce Harmonogram (zalecamy widok szczegółowy). 
Pobierz program w postaci pliku PDF.

Rejestracja

Rejestracja została zakończona w dniu 5.04.2023.

 

  • 3:00 PM 7:30 PM
   Training: Effective Use of HPC in Research Utilizing Machine Learning 4h 30m

   Termin: środa 19 kwietnia 2023, 15:00-19:30,
   z przerwą kawową po ok. 2 godzinach od rozpoczęcia.

   Zagadnienia:
   Szkolenie jest przeznaczone dla osób planujących efektywne wykorzystanie zasobów Komputerów Dużej Mocy zainstalowanych w Cyfronecie do badań wykorzystujących uczenie maszynowe. Jest skierowane do użytkowników, którzy chcieliby jak najszybciej zdobyć praktyczną wiedzę pozwalającą na samodzielną pracę z własnymi zbiorami, przy wykorzystaniu najpopularniejszych dzisiaj narzędzi do eksploracji danych.
   W ramach szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia programowania sieci neuronowych z wykorzystaniem języka Python. Szkolenie składać się będzie z trzech modułów:
   1. Wprowadzenie teoretyczne, w którym krótko zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia.
   2. Praktyczne ćwiczenia z przetwarzaniem obrazów za pomocą gotowych modeli sieci głębokich dla zagadnienia klasyfikacji obrazów.
   3. Praktyczne wskazówki jak dostosować strategie uczenia maszynowego do zasobów HPC, w tym sposoby efektywnego ładowania danych, doboru parametrów treningu oraz rozpraszania uczenia. Dodatkowo zostanie pokazane wykorzystanie narzędzi MLOps w celu monitorowania efektywności obliczeń.
   Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe problemy dotyczące uczenia maszynowego (np. przygotowanie danych, dobór algorytmów, podstawowe algorytmy, etc.). Część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatowej. Na zakończenie szkolenia przewidziane jest 30-60 min. zajęć indywidualnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wykonać ze wsparciem instruktorów mały projekt związany z tematyką poruszaną na szkoleniu.

   Speakers: Klemens Noga (ACK Cyfronet AGH), Maciej Wielgosz (ACK Cyfronet AGH), Marcin Pietroń (ACK Cyfronet AGH), Michał Karwatowski (ACK Cyfronet AGH), Szymon Mazurek (ACK Cyfronet AGH)
  • 9:00 AM 10:50 AM
   Session 1
   • 9:00 AM
    Conference Opening 10m
   • 9:10 AM
    Cyfronet - Moc dla polskiej nauki 40m
    Speaker: Prof. Kazimierz Wiatr
   • 9:50 AM
    Artificial Intelligence and Intensive Numerical Simulations for Heavy Industry by using High-Performance Computing 30m
    Speaker: Prof. Łukasz Rauch
   • 10:20 AM
    Applied Artificial Intelligence, Health Science and Case of Predicting Orthostatic Intolerance in Older Persons 30m
    Speaker: Prof. Matej Mertik
  • 10:50 AM 11:15 AM
   Coffee break 25m
  • 11:15 AM 1:00 PM
   Session 2
   • 11:15 AM
    Ab Initio Molecular Dynamics Studies of Hydrogen Bonding and IR Spectra in EMIM-TFSI/H2O Systems 15m

    P. Wróbel, P. Kubisiak, A. Eilmes

    Speaker: Piotr Wróbel
   • 11:30 AM
    Vibrational Spectra from Molecular Dynamics: Seeking for an Efficient Computational Method 15m

    A. Eilmes, P. Wróbel, P. Kubisiak

    Speaker: Andrzej Eilmes
   • 11:45 AM
    Computational Modeling of Intermolecular Interactions in Supramolecular Crystals: Towards Automated Explorations of Chemical Spaces 15m

    G. Niedzielski, R. Podgajny, J. Hooper

    Speaker: Grzegorz Niedzielski
   • 12:00 PM
    Molecular Modeling of Cisplatin Derivatives: the Relationship Between Structure and Potential Bioactivity 15m

    W. M. Łach, M. M. Solarek, M. Nowakowska, K. Szczubiałka, M. Z. Brela

    Speaker: Wojciech Łach
   • 12:15 PM
    Solvent Molecules Impact on the Nylon 6 Thermal Degradation Process: the Ab Initio Molecular Dynamics and DFT Study 15m

    Y. Didovets, M. Z. Brela

    Speaker: Yuliia Didovets
   • 12:30 PM
    Molecular Modeling of Selected Perovskites with Possible Application in Photovoltaics 15m

    A. Mikłas, M. Z. Brela

    Speaker: Alicja Mikłas
   • 12:45 PM
    Computational Studies on Structural and Photophysical Properties of a 2,4-Dihydroxyphenyl-Substituted 1,3,4-Thiadiazole 15m

    D. Kaczmarczyk, A. Matwijczuk, M. Srebro-Hooper

    Speaker: Dominika Kaczmarczyk
  • 1:00 PM 2:00 PM
   Lunch 1h
  • 2:00 PM 3:45 PM
   Session 3
   • 2:00 PM
    The Strategy of a Living Organism – the Simulation Model 15m

    I. Roterman, L. Konieczny

    Speaker: Irena Roterman
   • 2:15 PM
    Molecular Dynamics Simulations for the Michaelis Complex of Ectoine Synthase (EctC) 15m

    J. Andrys-Olek, J. Heider, T. Borowski

    Speaker: Justyna Andrys-Olek
   • 2:30 PM
    Advances in the System for the Automatic Dogs’ Skin Cancer Detection 15m

    R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, J. Caputa, P. Pindel, D. Łukasik, M. Wielgosz, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr

    Speaker: Rafał Frączek
   • 2:45 PM
    Sonochemical Formation of Fluorouracil Nanoparticles: Toward Controlled Drug Delivery from Polymeric Surfaces 15m

    P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, P. Kubisiak, W. Kulig, Ł. Ćwiklik, A. Kotarba

    Speaker: Piotr Kubisiak
   • 3:00 PM
    Computational Studies of Potential Mechanisms for Inhibiting the Toxicity of Amphotericin B via Molecular Association 15m

    M. Gurba, A. Matwijczuk, J. Hooper

    Speaker: Mikołaj Gurba
   • 3:15 PM
    Hybrid-Kinetic Simulations of Quasi-perpendicular Shocks in High Beta Cosmic Plasmas 15m

    S. Boula, J. Niemiec, T. Amano

    Speaker: Stella Boula
   • 3:30 PM
    Particle-In-Cell Simulation of the Leptons Acceleration in the Precursor of Young Supernova Remnant Shock 15m

    O. Kobzar

    Speaker: Oleh Kobzar
  • 3:45 PM 4:05 PM
   Coffee break 20m
  • 4:05 PM 5:35 PM
   Panel discussion session
  • 7:30 PM 10:00 PM
   Dinner
  • 9:00 AM 10:10 AM
   Sponsors' Session
   • 9:30 AM
    Procesory i akceleratory AMD do superkomputerów 20m
    Speakers: Krzysztof Łuka (FAE & Business Development, AMD), Robert Gorajek (Enterprise Business Development Executive, CEE, AMD)
   • 9:50 AM
    Accelerated High Performance Computing in the Exascale Era 20m
    Speaker: Jean-Pierre Panziera (CTO for HPC, Atos)
  • 10:10 AM 10:30 AM
   Coffee break 20m
  • 10:30 AM 12:15 PM
   Session 4
   • 10:30 AM
    Differences Between Vibrational Wavepackets Generated via Singlet Fission and Those Shaped by Direct Raman Pumping 15m

    G. Mazur, M. Andrzejak, T. Skóra, P. Petelenz

    Speaker: Grzegorz Mazur
   • 10:45 AM
    Particle Transport Simulation for the Personalized Radiotherapy 15m

    L. Grzanka, S. Kania, J. Niechaj, Ł. Pitrus

    Speaker: Leszek Grzanka
   • 11:00 AM
    Improving Hip Dysplasia Diagnosis in Dogs through Augmented 3D Video Simulation 15m

    K. Strzałka, S. Mazurek, M. Wielgosz, J. Caputa, R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, J. Krupiński, D. Łukasik, A. Śmiech, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr

    Speaker: Krystian Strzałka
   • 11:15 AM
    Development of the Machine Learning Based Track Reconstruction in the MUonE Experiment 15m

    M. Zdybał, M. Kucharczyk, M. Wolter

    Speaker: Miłosz Zdybał
   • 11:30 AM
    Deep Neural Networks for the Calibration of Timing Detectors 15m

    M. Kocot, K. Misan, V. Avati, E. Bossini, L. Grzanka, N. Minafra

    Speaker: Mateusz Kocot
   • 11:45 AM
    Neural Networks for the Analysis of Particle Tracing in PIC Simulations 15m

    G. Torralba Paz, A. Bohdan, J. Niemiec

    Speaker: Gabriel Torralba Paz
   • 12:00 PM
    Dog Gait Assessment Using Temporal Graph Neural Networks 15m

    S. Mazurek, K. Strzałka, M. Wielgosz, J. Caputa, R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, D. Łukasik, A. Śmiech, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr

    Speaker: Szymon Mazurek
  • 12:15 PM 12:35 PM
   Coffee break 20m
  • 12:35 PM 2:20 PM
   Session 5
   • 12:35 PM
    Do Cohort Studies in Diffusion MRI Require a Marriage of Convenience with High-Performance Computing? A Case Study 15m

    D. Ciupek, J. Machnio, M. Malawski, T. Pięciak

    Speaker: Julia Machnio
   • 12:50 PM
    Classification of Images of Cytological Samples for the Purposes of Initial Analysis 15m

    J. Krupiński, S. Mazurek, K. Strzałka, M. Wielgosz, J. Caputa, R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, D. Łukasik, A. Śmiech, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr

    Speaker: Jan Krupiński
   • 1:05 PM
    Leveraging ACC Resources for Medical Research 15m

    P. Nowakowski, M. Bubak, K. Gądek, M. Kasztelnik, M. Malawski, J. Meizner, A. Nowak, P. Połeć, K. Zając, T. Zhyulin

    Speaker: Piotr Nowakowski
   • 1:20 PM
    Towards Observability in Scientific Computing 15m

    B. Baliś, A. Kuźma, Ł. Wroński

    Speaker: Bartosz Baliś
   • 1:35 PM
    UWLCM - Eulerian-Lagrangian Cloud Model for Heterogeneous Computing Clusters 15m

    P. Dziekan, P. Żmijewski

    Speaker: Piotr Dziekan
   • 1:50 PM
    Unsupervised Detection of Decoupled Subspaces in the Quantum Hilbert Space 15m

    T. Szołdra, P. Sierant, M. Lewenstein, J. Zakrzewski

    Speaker: Tomasz Szołdra
   • 2:05 PM
    Scalability of a Neuroevolutionary Based Framework for Anomaly Detection 15m

    M. Pietroń, D. Żurek, K. Faber

    Speaker: Marcin Pietroń
  • 2:20 PM 2:30 PM
   Closing
  • 2:30 PM 3:30 PM
   Lunch 1h