Apr 19 – 21, 2023
Zakopane
Europe/Warsaw timezone

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023 organizowanej w Zakopanem w dniach 19-21 kwietnia 2023.

Informacje dla autorów

Streszczenia referatów - obowiązkowe

Streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków) w j. ang. prosimy przesłać w pliku o nazwie Nazwisko_Imie.docx najpóźniej do dnia 10 marca 2023, na adres kukdm@cyfronet.pl. 

Streszczenie opracowane w formacie MS Word (szablon streszczenia) powinno zawierać:     
- tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail,     
- treść z uwzględnieniem rezultatów obliczeń; może zawierać ilustracje i powinno składać się z następujących sekcji: 

 1. Introduction (max. 500 chars).
 2. Description of the problem (max. 500 chars).
 3. Solution of the problem (max. 1000 chars, together with the content of Conclusions, Acknowledgements and References sections)      
  - the algorithm you have invented to solve your problem,     
  - the software (tools, services, libraries) used,     
  - the compute and storage resources used,     
  - PLGrid grant ID. 
 4. Conclusions
 5. Acknowledgements
 6. References.

Streszczenia referatów zaakceptowanych na konferencję zostaną wydane w postaci zeszytów konferencyjnych KU KDM Proceedings.

Oświadczenia - obowiązkowe

Ze względu na publikację streszczeń w księdze abstraktów, autorzy są proszeni o podpisanie stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich do treści abstraktów. Treść oświadczenia zostanie opublikowana wkrótce.

Prezentacje w trakcie konferencji

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim. Prelegenci będą mieć 15-20 min. na wygłoszenie swojej prezentacji.     
W przypadku dużej ilości nadesłanych referatów, część z nich może zostać zaprezentowana w formie plakatu + 3 min. prezentacja w trakcie specjalnej sesji plakatowej.

Pełne wersje artykułów i publikacje - opcjonalne

Plik PDF z pełnym tekstem referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. ang. i przesłać na adres kukdm@cyfronet.pl, do 22 maja 2023.     
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru prac do opublikowania, m.in. w wydawnictwach: COMPUTER SCIENCE (40 pkt. MEiN) lub COMPUTING AND INFORMATICS ( IF=0.496).     
Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy następnie przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.

Opłata konferencyjna

Zależy od daty przyjazdu do Zakopanego i wynosi:

 • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 600 zł brutto
 • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 800 zł brutto

Uwaga: Opłata konferencyjna dla pracowników AGH nie zawiera podatku VAT i wynosi:

 • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 490 zł
 • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 650 zł

Opłata obejmuje: udział w obradach i szkoleniu, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 lub 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem).


Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
właściciel konta: ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
bank: Pekao S.A., ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
nr rachunku: PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
swift: PKOPPLPW
tytułem: udział w KUKDM'23, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Terminy

Przed konferencją:

 • Do 10 marca 2023 — prześlij nam streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków) 
 • Do 15 marca 2023 — otrzymasz decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia
 • Do 3 kwietnia 2023 — zarejestruj się jako uczestnik w konferencji 

Po konferencji: 

 • Do 22 maja 2023 — możesz dostarczyć pełną wersję referatu w j. ang.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany na tej stronie w późniejszym terminie

Program wydarzenia

Szczegółowy program zostanie opublikowany na tej stronie w późniejszym terminie. Pobierz program ramowy.

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Zakopane