Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023

Europe/Warsaw
Zakopane

Zakopane

Goszczyńskiego 24, Bel-Ami
Description

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w piętnastej Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2023 organizowanej w Zakopanem w dniach 19-21 kwietnia 2023.

Informacje dla autorów


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi: Proceedings KU KDM'23.


Oświadczenia - obowiązkowe

Ze względu na publikację streszczeń w księdze abstraktów, autorzy są proszeni o podpisanie stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich do treści abstraktów: Pobierz treść oświadczenia w pliku PDF.

Prezentacje w trakcie konferencji

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim. Prelegenci będą mieć 15 min. na wygłoszenie swojej prezentacji.     
W przypadku dużej ilości nadesłanych referatów, część z nich może zostać zaprezentowana w formie plakatu + 3 min. prezentacja w trakcie specjalnej sesji plakatowej.

Pełne wersje artykułów i publikacje - opcjonalne

Plik PDF z pełnym tekstem referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. ang. i przesłać na adres kukdm@cyfronet.pl, do 22 maja 2023.     
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru prac do opublikowania, m.in. w wydawnictwach: COMPUTER SCIENCE (40 pkt. MEiN) lub COMPUTING AND INFORMATICS (IF=0.496).     
Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy następnie przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.

Informacje dla autorów są dostępne do pobrania w postaci pliku PDF na dole niniejszej strony.

Opłata konferencyjna

Zależy od daty przyjazdu do Zakopanego i wynosi:

  • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 600 zł brutto
  • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 800 zł brutto

Uwaga: Opłata konferencyjna dla pracowników AGH nie zawiera podatku VAT i wynosi:

  • przyjazd: 20. kwietnia (1 nocleg) - 490 zł
  • przyjazd: 19. kwietnia (2 noclegi) - 650 zł

Opłata obejmuje: udział w obradach i szkoleniu, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 lub 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem).


Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
właściciel konta: ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
bank: Pekao S.A., ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
nr rachunku: PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
swift: PKOPPLPW
tytułem: udział w KUKDM'23, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Terminy

Przed konferencją:

  • Do 10 marca 2023 — prześlij nam streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków) 
  • Do 22 marca 2023 — otrzymasz decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia
  • Do 5 kwietnia 2023 — zarejestruj się jako uczestnik w konferencji 

Po konferencji: 

  • Do 22 maja 2023 — możesz dostarczyć pełną wersję referatu w j. ang.

Program wydarzenia

19 kwietnia (środa) organizowane jest szkolenie "Efektywne wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy w badaniach przy użyciu uczenia maszynowego". Szczegóły na tej podstronie.

Aktualizowany program całego wydarzenia jest dostępny w zakładce Harmonogram (zalecamy widok szczegółowy). 
Pobierz program w postaci pliku PDF.

Rejestracja

Rejestracja została zakończona w dniu 5.04.2023.