Posiedzenie Polish WLCG i Przedstawicieli Eksperymentów 27.6.2023

Europe/Warsaw
https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758

https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758

Description

Posiedzenie z udziałem Reprezentantów ośrodków KDM -- Sygnatariuszy Porozumienia Polish WLCG oraz Przedstawicieli eksperymentów: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb.
https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758

 

  • 2:00 PM 2:10 PM
   Powitanie, Michał Bluj, Jacek Kitowski
  • 2:10 PM 2:15 PM
   Cele spotkania. Minuty z poprzedniego posiedzenia

   Minuty z posiedzenia Sygnatariuszy Porozumienia Polish-WLCG z polskimi reprezentantami eksperymentów LHC w dniu 10.01.2023, godz. 12:00

   Uczestnicy:

   • prof. Michał Bluj (C-RRB, NCBJ)
   • prof. Jacek Kitowski (WLCG-CB, ACK Cyfronet AGH)
   • dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN (v-koordynator Alice, IFJ PAN)
   • dr Bartłomiej Żabiński (v-koordynator ATLAS, IFJ PAN)
   • prof. Marcin Konecki (koordynator CMS, UW)
   • prof. Mariusz Witek (koordynator LHCb, IFJ PAN)
   • prof. Wojciech Wiślicki (v-koordynator LHCb, NCBJ)
   • mgr inż. Adrian Marszalik (adm. zasobów, ACK Cyfronet AGH)
   • mgr inż. Patryk Lasoń (adm. zasobów, ACK Cyfronet AGH)
   • mgr Henryk Giemza (adm. zasobów, NCBJ)
   • mgr inż. Marcin Pospieszny (adm. zasobów, PCSS)
   • mgr inż. Radosław Januszewski (adm. zasobów, PCSS)
   • dr inż. Norbert Meyer (PCSS)
   • dr Andrzej Zemła (ACK Cyfronet AGH)

   Porządek:

   1. Powitanie (prof. Michał Bluj, prof. Jacek Kitowski)
   2. Cele spotkania
   3. Podsumowanie ostatniego okresu działalności
   4. Informacja na temat realizacji zobowiązań centrów KDM w 2022
   5. Ustalenia na 2023 w zakresie wielkości “pledges”
   6. Informacje z WLCG CB i GDB
   7. AOB

    

   @1. Wprowadzenie (prof. J. Kitowski):

   • informacja o minutach z poprzedniego spotkania 
   • uzgodnione wartości „pledges” zostały zgłoszone do WLCG 19.09.2022
   • zgodnie z p. 5 Porozumienia nastąpiła zmiana przedtawicieli w nastepujących ciałach: 
    • C-RRB: prof. Michał Bluj, za prof. J. Kitowskiego
    • WLCG-CB: prof. Jacek Kitowski, za dra Tomasza Frubeosa
   • powyższe zmiany zostały podpisane przez Sekretarza Stanu (MEIN), Wojciecha Murdzka
   • w 12.2022 ośrodek NCBJ CIŚ uzyskał status proto-Tier1

   @2. Cele spotkania (prof. Michał Bluj) - przedstawienie agendy

   @3. Podsumowanie ostatniego okresu działalności - prof. Michał Bluj (prezentacja)

   Poruszone kwestie:

   • informacje ze spotkania C-RRB
   • realizacja zobowiązań PL za rok 2022
   • stabilność zasobów dostarczanych przez PL za rok 2022
   • zobowiązania na rok 2023/44

   @4. Informacja na temat realizacji zobowiązań centrów KDM w 2022

   ALICE

   Dyskusja toczyła się w głównie w kontekście zasobów CPU/Storage dostarczanych przez PCSS. Przedstawiciele PCSS zwrócili uwagę na potencjalną niespójność publikowanych danych accountingowych (wykorzystania CPU, system CIRC) z rzeczywistym wsparciem ośrodka. Ilość skonfigurowanych i dostępnych zasobów w teorii jest większa niż wymagane „pledge”. Prawdopodobną przyczyną zaniżonych wartości w systemie monitoringowym wynikają z faktu, że po zmigrowaniu zasobów na nowsze/wydajniejsze WN gdzieś w konfiguracji raportowany jest poprzedni (stary) współczynnik HEPSPEC dla maszyn - ma to zostać zweryfikowane przez p. Radosława Januszewskiego. 
   Drugim problemem prawdopodobnie jest liczba zadań zlecanych przez eksperyment na zasoby PCSS. Pomimo ich zwiększenia ilość przychodzących zadań nie zmieniła się, przez co część zasobów jest niewykorzystana (w praktyce zadania ALICE wykonywane są od razu, nie ma kolejki). Wymagany jest kontakt z ekspertami ALICE czy po stronie CERN wolne zasoby są widoczne, czy może systemowo liczba zleconych zadań jest ograniczona (Podobną obserwację ma CYFRONET, gdzie gdy czasowo zwiększył znacząco ilość mocy CPU dla ALICE, nie odnotowane zwiększonej liczby zadań przychodzących z eksperymentu). Podsumowując, ośrodek PCSS w pełni wywiązuje się ze wsparcia CPU dla eksperymentu, ale eksperyment nie wykorzystuje efektywnie tych zasobów.

   Podobna sytuacja jest w zakresie wykorzystania zasobów typu storage. Od jesieni 2022 zwiększono ilość dedykowanej przestrzeni dyskowej do poziomu 1.9 PB, przy czym wykorzystane jest ok 0.9 PB < 50%. Co prawda widać przyrost wykorzystania tej przestrzeni w czasie, ale nie jest bezpośrednio widoczna korelacja pomiędzy liczbą zlecanych zadań a wykorzystaniem/dostępnością storage. Dlatego zaproponowano, aby spróbować sprawdzić, w jakich proporcjach dane przechowywane na storage PCSS pochodzą z migracji/kopiowania z innych lokalizacji w porównaniu do danych wytworzonych w ramach symulacji MC na zasobach PCSS. Taką pobieżną analizę administratorzy PCSS spróbują wykonać w oparciu o wewnętrzny monitoring ruchu sieciowego.

   ATLAS

   CYFRONET w ogólności wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec eksperymentu, za wyjątkiem okresu wrzesień-listopad 2022, gdzie z powodu migracji zasobów z komputera ZEUS wsparcie dla obliczeń ATLAS było minimalne. Od listopada zwiększono ilość zasobów CPU, aby w rozliczeniu rocznym wypełnić zadeklarowane „pledge”.

   Zasoby storage są w miarę możliwości sukcesywnie powiększane i też nie ma zagrożenia co do realizacji zobowiązań.

   CMS

   Eksperyment jest wspierany głównie przez NCBJ, który w pełni wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań, przy czym wciąż widoczne jest nieefektywne uruchamianie zadań gridowych bezpośrednio przez użytkowników.

   Wsparcie dla eksperymentu ze strony CYFRONET cały czas się opóźnia, ale p. Patryk Lasoń deklaruje, że w najbliższych tygodniach wszystkie problemy z konfiguracją powinny zostać rozwiązane.

   LHCb

   Eksperyment w pełni wspierany przez NCBJ.

    

   @5. Ustalenia na 2023 w zakresie wielkości “pledges”

   Rozliczanie „pledges” jest robione za okres kwiecień-marzec, dlatego jest jeszcze trochę czasu aby wypełnić zobowiązania na rok 2022. Polskie zobowiązania nr rok 2023:

    

   Eksperyment

   CPU (HEP-SPEC06)

   Storage (TBytes)

   ALICE

   30 800

   3 000

   ATLAS

   26 200

   2 520

   CMS

   10 200

   880

   LHCb

   63 000

   600

    

   Przewidywane zwiększenie zapotrzebowania na rok 2024 jest rzędu 10%. Oficjalne ogłoszenie wartości „pledges” przedstawiane jest we wrześniu.

    

   @6. Informacje z WLCG CB i GDB (prezentacja prof. J. Kitowski)

    

   13:40 koniec spotkania

    

   (A. Zemła)

  • 2:15 PM 2:45 PM
   Realizacja zobowiązań centrów KDM w 2022 i 2023
  • 2:45 PM 2:55 PM
   Ustalenia na 2024 w zakresie wielkości "pledges" - terminy!
  • 2:55 PM 3:25 PM
  • 3:25 PM 3:30 PM
   AOB
  • 3:30 PM 3:50 PM
   Dokumentacja HEPScore23 20m