Posiedzenie Polish WLCG i Przedstawicieli Eksperymentów 21 maja 2024

Europe/Warsaw
https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758

https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758

Description

Posiedzenie z udziałem Reprezentantów ośrodków KDM -- Sygnatariuszy Porozumienia Polish WLCG oraz Przedstawicieli eksperymentów: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb.
https://cyfronet.zoom.us/j/98047403758