Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy - KUKDM 2022

Europe/Warsaw
Description

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czternastej Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy KU KDM 2022 organizowanej w trybie zdalnym w dniach 7-8 kwietnia 2022.

Czas i miejsce

Wydarzenie odbędzie się w formie wideokonferencji 7 i 8 kwietnia 2022, za pośrednictwem platformy Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany po rejestracji.

Główne cele konferencji:

 • Prezentacja działalności Cyfronetu i informacja o zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i oferowanych usługach.
 • Przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, w tym również zasobów pozwalających na wykonywanie obliczeń kwantowych.
 • Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Cyfronetu i oprogramowania.
 • Konsultacje, dyskusje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
 • Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.

Program wydarzenia

Szczegółowy program jest dostępny w zakładce Harmonogram. Proszę wybrać opcję "Widok szczegółowy".

 

Informacje dla autorów referatów

Przyjmowanie zgłoszeń abstraktów zostało zakończone. Informacje dla autorów znajdują się w załączonym dokumencie.

Prezentacje w trakcie konferencji

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim. Prelegenci będą mieć 15-20 min. na wygłoszenie swojej prezentacji.

Terminy dla autorów referatów

 • do 28 marca zarejestruj się na KU KDM korzystając z poniższego formularza
 • do 9 maja (po konferencji, opcjonalnie) prześlij pełną wersję referatu

Koszty uczestnictwa

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji oraz do informowania o konferencji w kręgach współpracowników!

Kontakt | Contact
 • Thursday, April 7
  • Session S1
   Convener: Robert Pająk
   • 1
    Otwarcie Konferencji
    Speaker: Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH
   • 2
    Cyfronet a zadania ery sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych
    Speaker: Prof. Kazimierz Wiatr (ACC Cyfronet AGH-UST)
   • 3
    Quantum Computing for HPC Problems
    Speaker: Dr Katarzyna Rycerz
   • 4
    Can machine learning help in Monte Carlo simulations?
    Speaker: Prof. Piotr Korcyl
  • 10:30 AM
   Przerwa kawowa | Coffee break
  • Session S2
   Convener: Paweł Russek
   • 5
    Neoplastic cells segmentation using deep neural networks, J. Grzeszczyk, M. Karwatowski, R. Frączek, J. Caputa, D. Łukasik, M. Wielgosz, S. Mazurek, P. Russek, A. Śmiech, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr
    Speaker: Jakub Grzeszczyk (AGH)
   • 6
    A system for the fast and accurate cytology images annotation, R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, J. Caputa, D. Łukasik, M. Wielgosz, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr
    Speaker: Dr Rafał Frączek (AGH / Cyfronet)
   • 7
    Fast method for simulation of photon propagation for large scale underwater neutrino Cherenkov telescopes, W. Noga, K. Kopański, A. Bhatt, D. Góra, P. Malecki
    Speaker: Dr Wojciech Noga (IFJ)
   • 8
    Study of ultra-high energy cosmic rays with Monte-Carlo simulations, K. Almeida Cheminant, D. Góra
    Speaker: Dr Kévin Almeida Cheminant (IFJ)
   • 9
    A blockchain service for science data safety, A. Dąbrowska-Boruch, R. Frączek, E. Jamro, M. Karwatowski, S. Koryciak, M. Pietroń, P. Russek, M. Wielgosz, K. Wiatr
    Speaker: Dr Agnieszka Dąbrowska-Boruch
   • 10
    Secure file storage and access mechanisms in a multi-tenant environment, J. Meizner, M. Bubak, T. Gubała, M. Kasztelnik, M. Malawski, P. Nowakowski
    Speaker: Jan Meizner (Cyfronet / Sano)
  • 12:15 PM
   Przerwa obiadowa | Lunch break
  • Session S3
   Convener: Tomasz Gubała
   • 11
    High-level API for managing computations on the HPC systems, M. Kasztelnik, T. Gubała, P. Nowakowski, J. Meizner, P. Połeć, M. Malawski, M. Bubak.
    Speaker: Marek Kasztelnik
   • 12
    Towards Interactive Access to Supercomputing Resources at Cyfronet Using JupyterHub, M. Malawski, T. Gubała, M. Kasztelnik , J. Meizner, K. Noga, Ł. Flis.
    Speaker: Maciej Malawski
   • 13
    How to get the most out of the upload to the S3-based cloud storage? Comparison of the client software, D. Wanat, K. Oziomek
    Speaker: Dominika Wanat
   • 14
    Utilization of Idle Computing Resources by Using Opportunistic Jobs, M. Pawlik, J. Budzowski, P. Lasoń, M. Malawski
    Speaker: Maciej Pawlik
   • 15
    Towards Software-Defined Storage for High Performance Computing, M. Magryś, D. Wanat, A. Marszalik
    Speaker: Marek Magryś (Cyfronet)
   • 16
    Computing Grant Management System for Computing Clusters, M. Pawlik, S. Budziak, J. Budzowski, P. Lasoń.
    Speaker: Maciej Pawlik
  • 2:30 PM
   Przerwa kawowa | Coffee break
  • Session S4
   Convener: Patryk Lasoń
   • 17
    Presentation of the video: „Supercomputers at ACC Cyfronet AGH" (PL)
   • 18
    Panel discussion: Cyfronet's computing infrastructure - the current state and plans for the future, Ł. Flis, P. Lasoń, M. Magryś
    Speakers: Marek Magryś (Cyfronet), Patryk Lasoń (Cyfronet), Łukasz Flis (Cyfronet)
  • Session S5
   Convener: Klemens Noga
   • 19
    Vortex lattices in spin-polarized Fermi gases, J. Kopyciński, W. R. Pudełko, G. Wlazłowski
    Speaker: Jakub Kopyciński
   • 20
    Molecular dynamics studies of NaTFSI/LiTFSI in ethylene carbonate and its derivatives, P. Wróbel, P. Kubisiak, A. Eilmes
    Speaker: Dr Piotr Wróbel (UJ)
   • 21
    How temperature and pressure affect correlations in ion transport in ionic liquid electrolytes, A. Eilmes, P. Kubisiak, P. Wróbel
    Speaker: Prof. Andrzej Eilmes (UJ)
   • 22
    Ionization Potential of 2'-deoxyguanosine Oxidative DNA Damage. The computative theoretical studies, K. M. Halczuk, B. T. Karwowski
    Speaker: Krzysztof M. Halczuk
   • 23
    Canine age classification using convolutional neural network, S. Mazurek , M. Wielgosz, J. Caputa, R. Frączek, M. Karwatowski, J. Grzeszczyk, D. Łukasik, A. Śmiech, P. Russek, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr
    Speaker: Szymon Mazurek
   • 24
    Super Resolution architectures for enhancing results in cytology images object segmentation, J. Caputa, M. Wielgosz, J. Grzeszczyk, M. Karwatowski, R. Frączek, D. Łukasik, S. Mazurek, Paweł Russek, A. Śmiech, A. Dąbrowska-Boruch, E. Jamro, M. Pietroń, S. Koryciak, K. Wiatr
    Speaker: Jakub Caputa
  • 10:30 AM
   Przerwa kawowa | Coffee break
  • Session S6
   Convener: Marek Magryś
   • 25
    Achieving a new level of HPC performance leveraging the latest Intel Optane Memory
    Speaker: Ola Sultan (Intel)
   • 26
    HPE Slingshot: The Future of HPC Interconnects
    Speaker: Duncan Roweth
  • 11:45 AM
   Przerwa obiadowa | Lunch break
  • Session S7
   Convener: Maciej Malawski
   • 27
    Particle-In-Cell Simulations of the Rippled Low Mach Number Shock in High Beta Cosmic Plasma, O. Kobzar, J. Niemiec, S. Boula, T. Amano, M. Hoshino, S. Matsukiyo, Y. Matsumoto, M. Pohl
    Speaker: Dr Oleh Kobzar (IFJ)
   • 28
    Reversible Cation-Mediated Anionic Redox in Defect Spinel Structure for High Power Batteries, M. Bakierska, K. Chudzik, M. Świętosławski, S. Klejna, M. Kubicka, M. Marciszko-Wiąckowska, M. Gajewska, S. Walas, M. Molenda
    Speaker: Sylwia Klejna
   • 29
    Scalability of Neuroevolution of a Robotic Arm Control Policy, P. Gajewski, M. Pietroń
    Speaker: Paweł Gajewski
   • 30
    Accelerated training of object detection DNNs for embedded vision systems, M. Machura, P. Wzorek, T. Kryjak, M. Gorgoń
    Speaker: Piotr Wzorek
   • 31
    Transformer based Polish lemmatizer with variable context, M. Karwatowski, M. Pietroń, K. Piętak
    Speaker: Michał Karwatowski
   • 32
    Sano: a medical research centre with an international research agenda, A. Sitek, M. Bubak, P. Nowakowski
    Speaker: Dr Arkadiusz Sitek (Sano)
   • 33
    On Comparison of Various Improvements for Evolutionary Algorithms Applied to Large Optimization Problems
    Speaker: Maciej Głowacki
  • 34
   Zakończenie | Closing