February 29, 2024
Zoom Meeting
Europe/Warsaw timezone
/English version below/

Konferencja LUMI Day Poland 2024

W dniu 29.02.2024 w godzinach 10.00-14.00 organizowana jest konferencja online prezentująca superkomputer LUMI, ścieżkę aplikowania o zasoby i możliwości jego zastosowania. 

Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi: 

 • miejsce LUMI w europejskiej inicjatywie EuroHPC JU 
 • naukowe wyzwania, na które będzie można odpowiedzieć dzięki LUMI 
 • ścieżka aplikowania o zasoby superkomputera LUMI 
 • wsparcie dla użytkowników superkomputera LUMI 
 • oprogramowanie w środowisku przed-eksaskalowym 
 • przykłady wykorzystania zasobów superkomputera LUMI 
 • EuroCC - Narodowe Centrum Kompetencji EuroHPC 
 • projekt EPICURE

Superkomputer LUMI 

Superkomputer LUMI, zbudowany przez konsorcjum 10 państw, w tym Polski, zajmuje obecnie 5 miejsce na liście TOP500 superkomputerów o największej mocy obliczeniowej na świecie. 

Szczegóły dotyczące LUMI znajdują się na stronie: https://cyfronet.pl/lumi

Polscy naukowcy uzyskają dostęp do LUMI za pośrednictwem krajowej Infrastruktury PLGrid

Uczestnictwo w konferencji 

Konferencja ma charakter otwarty,  odbywa się zdalnie za pośrednictwem Zoom (zalecana instalacja oprogramowania). 


Link do spotkania: https://cyfronet.zoom.us/s/97700071959Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomości e-mail z linkiem dla uczestników oraz przypomnienie o dacie i godzinie. 

Szczegółowy program jest dostępny w zakładce Harmonogram. 

Serdecznie zapraszamy! 

Conference LUMI Day Poland 2024 

On February 29th 2024, from 10.00 to 14.00 CEST,  an online conference is organized to present the LUMI supercomputer with its possibilities and resource application process

The program includes the following 

 • LUMI's place in the EuroHPC JU initiative 
 • Scientific challenges that can be answered thanks to LUMI 
 • How to apply for LUMI resources 
 • LUMI user support 
 • Software in a pre-exascale environment 
 • LUMI use cases 
 • EuroCC – National Competence Centres EuroHPC 
 • EPICURE project

 

The LUMI Supercomputer 

The LUMI supercomputer, build by a consortium of 10 countries, including Poland, currently places 5 at the TOP500 list of world's most powerful computer systems.  

More information on Polish activities under LUMI can be found at: https://cyfronet.pl/lumi

Polish scientists will have access to LUMI via national PLGrid Infrastructure.  

Participation 

The participation in the conference is open. The event takes place online via Zoom (software installation recommended).  


Participation link: https://cyfronet.zoom.us/s/97700071959


Please register below to receive an e-mail with the link and reminder about the hour and the date. 

We look forward to welcoming you! 

 

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Zoom Meeting