Dec 7 – 8, 2023
Auditorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

 

Konferencja podsumowująca projekt Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie. 

Dwudniowy program konferencji obejmuje:

 • przedstawienie osiągnięć wypracowanych w ramach każdego zadania oraz ogólnych osiągnięć projektu,
 • prezentację zasobów sprzętowych (superkomputery i akceleratory) oraz niematerialnych (procedury, oprogramowanie) wytworzonych w projekcie,
 • prezentację zasobów kwantowych udostępnionych dzięki projektowi,
 • przedstawienie możliwości wykorzystania zbudowanej infrastruktury na rzecz nauki i gospodarki,
 • przedstawienie infrastruktury LUMI oraz LUMI-Q oraz ich integracji z infrastrukturą EuroHPC PL,
 • prezentacje dostawców technologii wykorzystanych w projekcie.

>> Szczegółowy harmonogram >>


The conference summarizing the National Supercomputing Infrastructure for EuroHPC - EuroHPC PL project will be held on December 7-8, 2023 at the Auditorium Maximum Exhibition Hall of the Jagiellonian University in Krakow. 
 
The two-day program includes presentations of: 
 • achievements within each task and the achievements of the project in general, 
 • hardware resources (supercomputers and accelerators) and intangible resources (procedures, software) created in the project, 
 • quantum resources made available thanks to the project, 
 • possibilities of using the constructed infrastructure for science and economy, 
 • the LUMI and LUMI-Q infrastructure and their integration with the EuroHPC PL infrastructure,
 • technologies delivered to the project by vendors,
 • technologies and solutions used in the project.

>>The detailed agenda>>

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Auditorium Maximum UJ
Sala Wystawowa
ul. Krupnicza 33, Kraków
Go to map