Konferencja EuroHPC PL, 7-8.12.2023

Europe/Warsaw
Sala Wystawowa (Auditorium Maximum UJ)

Sala Wystawowa

Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 33, Kraków
Description

 

Konferencja podsumowująca projekt Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie. 

Dwudniowy program konferencji obejmuje:

 • przedstawienie osiągnięć wypracowanych w ramach każdego zadania oraz ogólnych osiągnięć projektu,
 • prezentację zasobów sprzętowych (superkomputery i akceleratory) oraz niematerialnych (procedury, oprogramowanie) wytworzonych w projekcie,
 • prezentację zasobów kwantowych udostępnionych dzięki projektowi,
 • przedstawienie możliwości wykorzystania zbudowanej infrastruktury na rzecz nauki i gospodarki,
 • przedstawienie infrastruktury LUMI oraz LUMI-Q oraz ich integracji z infrastrukturą EuroHPC PL,
 • prezentacje dostawców technologii wykorzystanych w projekcie.

>> Szczegółowy harmonogram >>


The conference summarizing the National Supercomputing Infrastructure for EuroHPC - EuroHPC PL project will be held on December 7-8, 2023 at the Auditorium Maximum Exhibition Hall of the Jagiellonian University in Krakow. 
 
The two-day program includes presentations of: 
 • achievements within each task and the achievements of the project in general, 
 • hardware resources (supercomputers and accelerators) and intangible resources (procedures, software) created in the project, 
 • quantum resources made available thanks to the project, 
 • possibilities of using the constructed infrastructure for science and economy, 
 • the LUMI and LUMI-Q infrastructure and their integration with the EuroHPC PL infrastructure,
 • technologies delivered to the project by vendors,
 • technologies and solutions used in the project.

>>The detailed agenda>>

 • Thursday, December 7
  • 9:00 AM 10:10 AM
   S1 - Sesja wprowadzająca Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S1 - Opening session

  • 9:35 AM 10:50 AM
   S2 - Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S2 - Laboratory for modeling and parallel data processing in a pre-exascale environment

   • 9:35 AM
    Laboratorium obliczeń wielkoskalowych - Cyfronet 25m

    Large-scale computing laboratory - Cyfronet

    Speaker: Marek Magryś
   • 10:00 AM
    Laboratorium obliczeń wielkoskalowych - WCSS 25m

    Large-scale computing laboratory - WCSS

    Speaker: Mateusz Tykierko
   • 10:25 AM
    PLGrid - platforma integracji infrastruktur 25m

    PLGrid - infrastructure integration platform

    Speaker: Andrzej Zemła
  • 10:50 AM 11:20 AM
   Przerwa kawowa / Coffee break 30m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków
  • 11:20 AM 12:20 PM
   S3 - Laboratorium zastosowania superkomputerów w medycynie Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S3 - Laboratory of application of supercomputers in medicine

  • 12:20 PM 1:50 PM
   Obiad / Lunch 1h 30m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków
  • 1:50 PM 3:30 PM
   S4 - Laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S4 - HPC software energy and computational efficiency lab

   • 1:50 PM
    Platforma efektywności energetycznej obliczeń 20m

    Computing energy efficiency platform

    Speakers: Mateusz Tykierko, Sebastian Sitkiewicz
   • 2:10 PM
    Platforma oprogramowania masywnie równoległego 20m

    Massively parallel software platform

    Speaker: Łukasz Flis
   • 2:30 PM
    Platforma akceleracji oprogramowania HPC 20m

    HPC software acceleration platform

    Speaker: Łukasz Flis
   • 2:50 PM
    Platforma obliczeń pilnych 20m

    Urgent computing platform

    Speaker: Mateusz Tykierko
   • 3:10 PM
    Wielkoskalowe symulacje biomolekuł przy użyciu modeli gruboziarnistych 20m

    Large-scale simulations of biomolecules using coarse-grained models

    Speakers: Agnieszka Lipska, Józef Adam Liwo
  • 3:30 PM 4:00 PM
   Przerwa kawowa / Coffee break 30m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków
  • 4:00 PM 5:20 PM
   S5 - Wysokowydajne zastosowania domenowe Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S5 - High-performance domain applications

   • 4:00 PM
    Prognozowanie jakości powietrza 10m

    Air quality forecasting

    Speaker: Natalia Pilguj
   • 4:10 PM
    Meteorologia 10m

    Meteorology

    Speaker: Bogdan Bochenek
   • 4:20 PM
    Astrofizyka 10m

    Astrophysics

    Speaker: Gabriel Torralba Paz
   • 4:30 PM
    Chemia i fizyka ciała stałego 10m

    Solid state chemistry and physics

    Speaker: Piotr Wróbel
   • 4:40 PM
    Badanie strukturalne w nanoskali 10m

    Structural study at the nanoscale

   • 4:50 PM
    Optymalizacja dyskretna w systemach produkcyjnych i logistycznych 10m

    Discrete optimization in production and logistics systems

    Speaker: Mariusz Uchroński
   • 5:00 PM
    Symulacje numerycznych procesów cieplno-przepływowych 10m

    Numerical simulations of thermal-flow processes

    Speaker: Marcin Opalski
   • 5:10 PM
    Wspomagane komputerowo badania molekularne w leczeniu nowotworów 10m

    Computer-assisted molecular testing in cancer treatment

  • 7:30 PM 10:00 PM
   Kolacja / Dinner 2h 30m

   Restauracja „Avangarda”, Zyblikiewicza 1, Kraków
   https://maps.app.goo.gl/pGYhNCw2y6AuStv76

 • Friday, December 8
  • 9:00 AM 11:00 AM
   S6 - Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych, cz. 1 Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S6 - Laboratory of hybrid computations aplications, part 1

   • 9:00 AM
    e-Platforma kwantowego uczenia maszynowego 18m

    Quantum Machine Learning e-Platform

    Speaker: Piotr Gawron
   • 9:18 AM
    Platforma certyfikacji i mitygacji błędów na komputerach kwantowych 18m

    Certification and error mitigation platform for quantum computers

    Speaker: Jan Tuziemski
   • 9:36 AM
    Platforma planowania wieloetapowych obliczeń z zastosowaniem akceleratorów kwantowych 18m

    Platform for planning multi-stage calculations using quantum accelerators

    Speakers: Justyna Zawalska, Katarzyna Rycerz, Tomasz Lamża
   • 9:54 AM
    Platforma kwantowych badań operacyjnych i optymalizacji dyskretnej 18m

    Platform for quantum operational research and discrete optimisation

    Speaker: Krzysztof Kurowski
   • 10:12 AM
    Platforma kwantowych badań operacyjnych i optymalizacji dyskretnej - cz. 2 18m

    Platform for quantum operational research and discrete optimisation - part 2

    Speaker: Mariusz Uchroński
   • 10:30 AM
    Platforma wsparcia obliczeń kwantowych algorytmami klasycznymi oraz Platforma ułatwiająca i wizualizująca obliczenia kwantowe 30m

    Platform for supporting quantum computing with classical algorithms & Platform for facilitating and visualisation of quantum computing

    Speakers: Łukasz Pawela, Tomasz Śmierzchalski
  • 11:00 AM 11:30 AM
   Przerwa kawowa / Coffee break 30m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków
  • 11:30 AM 12:50 PM
   S7 - Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych, cz. 2 Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S7 - Laboratory of hybrid computations aplications, part 2

   • 11:30 AM
    LUMI 20m
    Speaker: Tomasz Malkiewicz
   • 11:50 AM
    LUMI-Q 20m
    Speaker: Branislav Jansik
   • 12:10 PM
    Introducing IQM Spark and Radiance 20m
    Speaker: Ulrich Meier
   • 12:30 PM
    ORCA Computing: Quantum Computing in Poland 20m
    Speaker: Artur Stabrawa
  • 12:50 PM 2:00 PM
   Obiad / Lunch 1h 10m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków
  • 2:00 PM 3:00 PM
   S8 - Nowe trendy w HPC Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków

   S8 - New Trends in HPC

   • 2:00 PM
    NVIDIA - Using AI methods to boost HPC applications 20m
    Speaker: Gabriele Paciucci
   • 2:20 PM
    Advancing Efficiency – An AMD HPC Update 20m
    Speaker: Matthew Foley
   • 2:40 PM
    HPE Cray EX Supercomputing solution for Science 20m
    Speaker: Marc Simon
  • 3:00 PM 3:05 PM
   Zakończenie konferencji / Conference closing 5m Sala Wystawowa

   Sala Wystawowa

   Auditorium Maximum UJ

   ul. Krupnicza 33, Kraków